Umiejętności miękkie w pracy wielojęzycznej: jakie są najważniejsze i jak je rozwijać?

umiejętności miękkie

Na dzisiejszym dynamicznym rynku pracy coraz większe znaczenie mają umiejętności
miękkie pracowników. Które z nich są najważniejsze w wielojęzycznej pracy? Jak je
rozwijać?

Współczesna globalna gospodarka to nowe wyzwanie dla przedsiębiorców – bariery językowe. Dziś pracodawcy stawiają na umiejętności miękkie, które pomagają odnaleźć się zarówno w wielojęzycznym środowisku pracy, jak i na rynku międzynarodowym. Rozwój konkretnych umiejętności miękkich pozwala pokonać bariery językowe, usprawnia komunikację, a dzięki temu pozwala z łatwością realizować cele biznesowe.

Spis treści:

 1. Czym są kompetencje miękkie?
 2. Umiejętności miękkie są pożądane na rynku pracy
 3. Umiejętności miękkie a wielojęzyczność
 4. Jak rozwijać umiejętności miękkie?

Czym są kompetencje miękkie?

Kompetencje miękkie często nazywane są zdolnościami osobistymi i interpersonalnymi. Są to różnorodne cechy oraz umiejętności społeczne, które warunkują określone zachowania – takie jak sposoby wykonywania obowiązków zawodowych, predyspozycje do pracy w zespole czy poziom i sposoby integracji ze współpracownikami. Innymi słowy, umiejętności miękkie obejmują szereg zdolności interpersonalnych, społecznych i emocjonalnych, niezbędnych do skutecznego funkcjonowania w środowisku pracy. W przeciwieństwie do kompetencji twardych nie da się ich zmierzyć czy potwierdzić odpowiednimi certyfikatami.

Do umiejętności miękkich zaliczymy m.in.:

 • komunikatywność – umiejętność efektywnego przekazywania informacji,
 • elastyczność – zdolność do adaptacji do sytuacji lub warunków,
 • radzenie sobie ze stresem i presją czasu – zdolność do zarządzania stresem w miejscu pracy
  oraz umiejętność efektywnego planowania i organizacji czasu,
 • asertywność – umiejętność odmawiania i zdolność do wyrażania własnej opinii,
 • Inteligencję emocjonalną – umiejętność racjonalnego zarządzania własnymi emocjami,
 • kreatywność – umiejętność myślenia poza schematami i poszukiwania innowacji,
 • umiejętność pracy w zespole – zdolność do efektywnej współpracy z innymi członkami zespołu,
 • zdolności przywódcze – umiejętność kierowania innymi, motywowania, delegowania zadań,
  rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.
soft skills

Umiejętności miękkie są pożądane na rynku pracy

Liczne badania pokazują, że zapotrzebowanie na kompetencje miękkie na rynku pracy nieustannie rośnie. Z analizy ManpowerGroup wynika, że ponad 1/3 firm ma problem z pozyskaniem pracowników wykazujących się rzetelnością, dyscypliną i odpowiedzialnością za powierzone zadania. Ponad 1/4 organizacji odczuwa deficyt zdolności logicznego myślenia i umiejętnego rozwiązywania problemów w pracy. Wśród innych pożądanych kompetencji pracodawcy wymieniają umiejętność przejmowania inicjatywy, umiejętność krytycznego myślenia, zdolności analityczne, odporność oraz elastyczność w działaniu.

Umiejętności miękkie a wielojęzyczność

Wielojęzyczność w miejscu pracy to dziś standard. Dzięki niej firmy mogą lepiej komunikować się z klientami zagranicznymi, co w efekcie prowadzi do zwiększenia efektywności na rynku globalnym. Niestety wielojęzyczność wiąże się też z wyzwaniami. Nieporozumienia wynikające z różnic kulturowych, problemy w efektywnym zarządzaniu czasem pracy czy nieumiejętność działania w zespole i sprawnego delegowania zadań to tylko jedne z nich. Nic dziwnego, że dużo mówi się o znaczeniu umiejętności miękkich w wielojęzycznej pracy. Wśród tych najważniejszych wymienimy: sprawną komunikację, umiejętność pracy w zespole oraz elastyczność. Inwestycja w rozwój umiejętności miękkich pozwoli Ci z łatwością funkcjonować w wielojęzycznej pracy. Dzięki dobrze rozwiniętym kompetencjom miękkim bez problemu porozumiesz się ze współpracownikami lub kontrahentami wywodzącymi się z innych kultur.

skill development

Jak rozwijać umiejętności miękkie?

Dostęp do wielu materiałów, chociażby w internecie, sprawia, że rozwijanie kompetencji miękkich jest prostsze niż kiedykolwiek wcześniej. Wystarczy odrobina chęci, motywacji i samozaparcia, żeby znacznie poprawić swoje kompetencje i dzięki temu zyskać wymarzone stanowisko oraz działać efektywnie w wielojęzycznej pracy.
Pracę nad rozwojem umiejętności miękkich możesz rozpocząć od studiowania specjalistycznych książek i artykułów poświęconych danej tematyce. Dobrym pomysłem jest także słuchanie podcastów czy oglądanie eksperckich wykładów związanych z umiejętnościami miękkimi.
Niezwykle przydatne są też różnorodne szkolenia. Kursy umiejętności miękkich to zajęcia
wypełnione po brzegi praktyczną wiedza przekazaną w przystępny sposób. To także szansa na to, by przećwiczyć konkretne umiejętności w praktyce.
Dobrym pomysłem jest także skorzystanie z pomocy mentora, który dysponuje szeroką wiedzą z zakresu umiejętności miękkich.
Kompetencje miękkie, takie jak wysoka komunikatywność, zdolność do adaptacji do zmiennych warunków, czy też umiejętność pracy w zespole, to solidny filar wielojęzycznej pracy. Bez wątpienia warto inwestować w ich rozwój!

Przeczytaj również: https://eduexpress.pl/praca-w-miedzynarodowym-zespole-jak-skutecznie-komunikowac-sie-z-kolegami-z-roznych-kultur/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *