Praca w międzynarodowym zespole: jak skutecznie komunikować się z kolegami z różnych kultur?

komunikacja

Aż 89% pracowników, biorących udział w badaniu Harvard Business School, deklaruje
swoją przynależność do przynajmniej jednego międzynarodowego zespołu, natomiast 60%
ankietowanych współpracuje z osobami z trzech lub więcej kultur. Praca w
międzynarodowych zespołach staje się coraz popularniejsza, przez to zwiększa się
znaczenie skutecznej komunikacji międzykulturowej. To właśnie od niej w dużej mierze
zależy efektywność całego zespołu. Jak komunikować się ze współpracownikami z różnych
kultur?

Spis treści:

  1. Skuteczna komunikacja w zespole – recepta na sukces w biznesie
  2. Tajemnica skutecznej komunikacji
  3. Filarem skutecznej komunikacji jest uważne słuchanie
  4. Mowa ciała dużo Ci powie

Skuteczna komunikacja w zespole – recepta na sukces w biznesie

Dużo mówi się o znaczeniu skutecznej komunikacji w zespole pracowniczym. To właśnie dzięki niej z łatwością przekazujemy informacje, dzielimy się pomysłami, rozwiązujemy problemy, które powstają na drodze do realizacji różnych zadań. Skuteczna komunikacja to sposób na to, by w pełni wykorzystać potencjał całego zespołu poprzez współdziałanie wszystkich pracowników. Innymi słowy, efektywna komunikacja w zespole to klucz do sprawnej realizacji celów biznesowych i skutecznego działania na rynku. Co więcej, to przepis na dobrą atmosferę w zespole, która czyni pracę zdecydowanie przyjemniejszą i w pewnym stopniu przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu.
Można śmiało stwierdzić, że skuteczna komunikacja w zespole to fundament sprawnie i efektywnie funkcjonującej firmy. Dążenie do otwartej i harmonijnej komunikacji sprawia, że zespół staje się silną jednostką, zdolną do pokonywania nawet najtrudniejszych wyzwań i realizacji wyznaczonych celów.
O ile komunikowanie się w jedno kulturowym zespole nie sprawia większych problemów, to
skuteczna wymiana informacji między pracownikami z różnych kultur może stanowić niemałe wyzwanie. Różnice kulturowe, odmienne wzorce zachowań, różne systemy wartości, a nawet kwestie wynikające z przynależności do danej religii – to wszystko ma wpływa na formę i specyfikę pracy oraz podejście pracy zespołowej. Różnice między pracownikami mogą przyczyniać się do powstawania nieporozumień i konfliktów, które zaburzają efektywne działanie całego zespołu.
Skuteczna komunikacja międzykulturowa nie powstaje spontanicznie. To często efekt
przemyślanej strategii oraz świadomego podejścia do kwestii komunikacji.

komunikacja międzykulturowa

Tajemnica skutecznej komunikacji

Podstawą skutecznej komunikacji międzykulturowej jest poznanie różnic kulturowych oraz
zrozumienie kontekstu kulturowego, czyli wartości, norm i zachowań, charakterystycznych dla danej grupy ludzi.
Należy wyzbyć się stereotypów i uprzedzeń wobec innych kultur. Każdego trzeba traktować z szacunkiem. Warto unikać slangu i skomplikowanej, potencjalnie niezrozumiałej, terminologii.
W komunikacji międzykulturowej duże znaczenie ma również otwartość na odmienne pomysły i różnorodność, a także elastyczność w podejściu do poszczególnych spraw i aspektów codziennej pracy.

Filarem skutecznej komunikacji jest uważne słuchanie

Aby skutecznie komunikować się ze współpracownikami z różnych kultur, najpierw trzeba nauczyć się uważnie słuchać. Aktywne słuchanie, czyli poświęcanie uwagi na mówiących i parafrazowanie ich wypowiedzi, pozwala uniknąć nieporozumień i pokazuje szacunek. Kluczowe znaczenie ma także zadawanie otwartych pytań, które wskazuje na zainteresowanie rozmówcą i jego przekazem oraz ułatwią budowanie relacji, będącej podstawą do efektywnej współpracy.

słuchanie drugiego człowieka

Mowa ciała dużo Ci powie

Mowa ciała to ważny element komunikacji. Wszystkie nasze niewerbalne zachowania, czyli gesty, mimika czy postawa, wysyłają rozmówcy pewne wiadomości. Innymi słowy, nawet kiedy milczymy, komunikujemy się z innymi.

Mowa ciała ma duże znaczenie w komunikacji międzykulturowej. Konkretne gesty czy zachowania mogą znaczyć coś kompletnie innego w poszczególnych kulturach. Na przykład bezpośredni kontakt wzrokowy, będący oznaką pewności siebie w kulturze Zachodu, w Azji i na Bliskim Wschodzie może być postrzegany jako niegrzeczny. Natomiast skinięcie głową, które w większości krajów oznacza potwierdzenie, w Indiach czy Bułgarii oznacza „nie”. Szczególną uwagę należy zwrócić na podniesiony kciuk. W większości europejskich krajów oraz w Ameryce Północnej gestem podniesionego kciuka wskazujemy, że wszystko jest w porządku lub na coś się zgadzamy. Jednak m.in. w niektórych krajach Bliskiego Wschodu, na Filipinach czy w Australii oznacza tyle, co… podniesiony środkowy palec.

Kluczem do efektywnej komunikacji międzykulturowej w zespole jest zrozumienie, że nie każdy poprzez swoje zachowania i postawy przekazuje to samo. Aby skutecznie działać w
międzynarodowym zespole, warto poświęcić trochę czasu na oswojenie się ze stylem komunikacji niewerbalnej kolegów z innych kultur. Staranna obserwacja i zapamiętywanie detali mogą ułatwić komunikację w przyszłości.
Aktywnie słuchać, uwzględnić różnice kulturowe, wyzbyć się uprzedzeń, nie generalizować, być otwartym na różne punkty widzenia i zwracać uwagę na mowę ciała – to podstawa udanej komunikacji międzykulturowej. Dążenie do efektywnej komunikacji powinno stanowić filar każdej międzynarodowej firmy, która chce odnieść spektakularny sukces na rynku!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *