Dlaczego umiejętności miękkie są kluczem do sukcesu w pracy wielojęzycznej?

umiejętności miękkie

Czy wiesz, że w ciągu najbliższych 10 lat nawet 65% zawodów będzie wymagało doskonale rozwiniętych kompetencji miękkich? Wynika to z dynamicznego rozwoju rynku, odmiennej specyfiki pracy oraz… coraz większej popularności pracy wielojęzycznej. Dziś o tym, dlaczego umiejętności miękkie są kluczem do sukcesu w pracy wielojęzycznej.

Spis treści:

  1. Praca w wielojęzycznym środowisku to wyzwanie 
  2. Umiejętności miękkie – definicja
  3. Pożądane umiejętności miękkie w pracy wielojęzycznej
  4. Umiejętności miękkie cenniejsze niż twarde?
  5. Rozwój umiejętności miękkich to klucz do sukcesu w pracy wielojęzycznej

Praca w wielojęzycznym środowisku to wyzwanie 

Do Polski wkracza coraz więcej firm międzynarodowych, a rodzime przedsiębiorstwa chętnie współpracują z zagranicznymi kontrahentami czy zatrudniają specjalistów spoza granic kraju. To wszystko sprawia, że wielojęzyczność jest standardem na współczesnym rynku pracy. Znajomość co najmniej jednego języka obcego staje się powoli wymogiem w wielu branżach. 

Niestety praca w wielojęzycznym środowisku może stanowić niemałe wyzwanie. Różnice kulturowe w zespole czy między pracownikami a kontrahentami, partnerami czy klientami mogą być źródłem nieporozumień, niedomówień i konfliktów. Wielojęzyczność może utrudniać efektywne zarządzanie zespołem, wydajną i bezproblemową pracę w grupie, a także dobrą i sprawną obsługę klientów, powodując frustrację i niezadowolenie pracowników. Może także pogarszać relacje z partnerami biznesowymi, a w najgorszym wypadku doprowadzić do zerwania współpracy. Bariery związane z wielojęzycznością w dalszej perspektywie mogą powodować wolniejszy rozwój firmy, utrudnioną realizację celów i niższe zyski. 

To właśnie w wielojęzycznej pracy obok doskonałych kwalifikacji, wybitnego doświadczenia, prestiżowego wykształcenia i motywacji liczą się umiejętności miękkie. Dlaczego? Czym tak właściwie są umiejętności miękkie i jak je rozwijać?

Umiejętności miękkie – definicja

Samo pojęcie „kompetencje” pojawiło się w psychologii w 1959 roku za sprawą R. White’a, który zajmował się problematyką wywierania wpływu na otoczenie. White definiował „kompetencje” jako umiejętności, które przyczyniają się do interakcji z otoczeniem. 

Kompetencje miękkie, zwane również umiejętnościami miękkimi, to zestaw cech społecznych, organizacyjnych, emocjonalnych, poznawczych oraz osobistych, które definiują konkretne zachowania w określonych sytuacjach w danym środowisku. W obszarze zawodowym są to m.in. sposoby wykonywania obowiązków, predyspozycje do pracy zespołowej, sposoby integracji ze współpracownikami, kontrahentami i innymi interesariuszami.

Umiejętności miękkie mogą być wrodzone lub nabyte poprzez naukę lub trening społeczny. Nie podlegają certyfikacji, nie da się ich zmierzyć w sposób jednoznaczny – wnioskujemy o nich na podstawie zachowań danego człowieka, przejawiają się w sposób nieświadomy, automatyczny. 

soft skills

Pożądane umiejętności miękkie w pracy wielojęzycznej

Jakie kompetencje miękkie są najbardziej wartościowe w pracy w wielojęzycznym środowisku? Jako pierwszą bez wątpienia należy wymienić komunikatywność, czyli umiejętność efektywnego przekazywania informacji. Równie ważna jest elastyczność, definiowana jako zdolność do łatwej adaptacji do różnych warunków bądź sytuacji. W wielojęzycznej pracy cenione są także asertywność, inteligencja emocjonalna oraz kreatywność.

Doskonale rozwinięte umiejętności miękkie to klucz do sukcesu w pracy wielojęzycznej. Przede wszystkim pozwalają na efektywną wymianę informacji z rozmówcami z innych kultur. Pracownikom umożliwiają wydajną pracę w wielojęzycznym zespole, usprawniając realizację celów biznesowych, a liderom ułatwiają skuteczne zarządzanie grupą. Ponadto pozwalają lepiej komunikować się z kontrahentami i klientami zagranicznymi, umożliwiając rozwój na rynku międzynarodowym.

Umiejętności miękkie cenniejsze niż twarde?

Kompetencje miękkie są wartościowe i pożądane na rynku pracy. Potwierdzają to liczne badania. Amerykańska firma informatyczna iCIMS dowiodła, że rekruterzy najbardziej cenią u kandydatów umiejętność rozwiązywania problemów, przystosowywania się i racjonalnego zarządzania czasem. Natomiast z analizy ManpowerGroup wynika, że aż 1/3 firm ma problem ze znalezieniem pracowników wykazujących się rzetelnością, wybitną odpowiedzialnością za powierzone zadania oraz wysoką dyscypliną. Wniosek jest jeden: warto rozwijać umiejętności miękkie, bo to właśnie one mogą zagwarantować nam sukces w biznesie. 

hard skills vs soft skills

Rozwój umiejętności miękkich to klucz do sukcesu w pracy wielojęzycznej

Rozwijanie kompetencji miękkich to długi i wymagający proces. Podstawą jest dążenie do większej samoświadomości, zrozumienia swoich mocnych stron i obszarów do poprawy. Warto uczestniczyć w dedykowanych szkoleniach i warsztatach, które dostarczają mnóstwo wskazówek dotyczących rozwijania umiejętności miękkich, angażować się w projekty, wymagające pracy zespołowej i podejmowania inicjatyw, a także czytać książki, artykuły i inne materiały dotyczące kompetencji miękkich, psychologii interpersonalnej i rozwoju osobistego. Cennym narzędziem, które może wesprzeć proces rozwoju umiejętności miękkich, jest feedback od osób trzecich, który skłania do refleksji nad własnym zachowaniem i pomaga wyciągnąć wnioski. Inwestowanie w rozwój kompetencji miękkich to inwestowanie w poczucie własnej wartości, które pomaga w zdobywaniu biznesowych szczytów! 

Przeczytaj również: https://eduexpress.pl/sztuka-udzielania-konstruktywnego-feedbacku-klucz-do-rozwoju-zawodowego/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *