Osoby 50+ mogą uratować rynek pracy? Jak dziś wygląda ich sytuacja? 

Rynek pracy przechodzi niemałą rewolucję – pojawiają się nowe zawody, trendy i mechanizmy. W ostatnich latach odnotowujemy wyraźny wzrost udziału przedstawicieli pokolenia 50+ na rynku pracy. Według danych GUS-u do 2030 roku osoby po 50 roku życia mogą stanowić aż 1/3 aktywnych zawodowo. Jak dziś wygląda sytuacja silversów na rynku pracy? Czy łatwo im zdobyć zatrudnienie? Jaki jest pracownik 50+?

Spis treści:

  1. Silversi na rynku pracy
  2. Pokolenie 50+ w pracy – co je wyróżnia?
  3. Pokolenie 50+ uratuje rynek pracy?
  4. Wcale nie tak kolorowo
  5. Dopłata do zatrudnienia pracowników 50+
  6. Silversi chcą pracować

Silversi na rynku pracy

Wokół silversów na rynku pracy narosło wiele stereotypów. Postawy pokolenia 50+ porusza badanie przygotowane przez Minds&Roses na zlecenie OLX Praca. Co trzeci ankietowany jest zdania, że silversi oczekują wyższych zarobków, a przy tym niezbyt chętnie poszerzają zakres swoich obowiązków. Ankietowani uważają, że pokolenie 50+ ma trudności z dopasowywaniem się do zespołu i budowaniem trwałych relacji w pracy. Według innych badań osoby z pokolenia 50+ nie nadążają za postępem technologicznym. Ponadto wolno się uczą, nie znają języków obcych tak dobrze jak przedstawiciele młodszych pokoleń i mają znaczne ograniczenia fizyczne. A jak jest w rzeczywistości?

Pokolenie 50+ w pracy – co je wyróżnia?

Obowiązkowość, sumienność, doświadczenie przekładające się na efektywność pracy, lojalność wobec pracodawcy i wysokie zaangażowanie w pracę – to główne cechy silversów na rynku pracy według OLX Praca. 

Wiedza i umiejętności osób 50+ sprawiają, że pracują wydajnie i chętnie angażują się w skomplikowane projekty. Duże doświadczenie pozwala im działać w oparciu o przeszłe sytuacje, co może przynosić korzyści w rozwiązywaniu problemów oraz podejmowaniu strategicznych decyzji.

Silversi wykazują się wysoką rzetelnością i stabilnością. Po latach pracy w różnych środowiskach nauczyli się być nie tylko odpowiedzialnymi pracownikami, ale także solidnymi partnerami biznesowymi. Swoją pracę traktują poważnie i dbają o jej jakość oraz terminowość. Ich stabilność może być cennym aktywem dla firm, zwłaszcza w przypadku projektów wymagających zaufania i ciągłości.

Pokolenie 50+ to osoby profesjonalne i zaangażowane w swoją pracę. Są to pracownicy, którzy rzadko narzekają na trudności, a zamiast tego podejmują się wyzwań z determinacją i optymizmem. Chętnie wcielają się rolę liderów i mentorów dla młodszych kolegów i koleżanek, co ma znaczenie w rozwoju zespołu oraz transferze wiedzy w firmie.

zyski

Pokolenie 50+ uratuje rynek pracy?

O wartości osób 50+ na rynku pracy często mówi się w kontekście trwającego od lat kryzysu demograficznego. Według szacunków populacja Polski skurczy się w ciągu najbliższych 25 lat o 5 mln mieszkańców, a do 2080 roku o kolejne 5 mln i wyniesie nieco ponad 28 mln. Grupa osób po pięćdziesiątce stale się poszerza. Pod koniec 2021 roku w Polsce było blisko 14,3 mln osób 50+ (prawie 38% całkowitej populacji). Rośnie też udział najstarszych w ogólnej populacji Polski. Osoby mające 60 lat i więcej stanowią obecnie 28% społeczeństwa – jeszcze dwa lata temu było to ponad 25%. GUS szacuje, że do 2050 roku pokolenie 60+ może stanowić aż 40%.

Społeczeństwo się starzeje, a coraz większy odsetek aktywnych zawodowo Polaków stanowią silversi. Według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) pracujących silversów było  w 2021 roku aż 4,81 mln – współczynnik aktywności zawodowej w tej grupie wyniósł 35,6% (w grupie 50-54 było to aż 83,4%).

Osoby 50+ już dziś stanowią ważną siłę dla polskiej gospodarki i rynku pracy, a w obliczu pogłębiającego się kryzysu demograficznego ich wartość wzrośnie jeszcze bardziej. Innymi słowy, zatrudnianie silversów może rozwiązać problem niedoboru pracowników. 

Tezę potwierdzają wyniki badania OLX Praca. Ponad 70% ankietowanych jest bowiem zdania, że receptą na braki kadrowe występujące w niektórych branżach byłaby aktywizacja pracowników 50+. W teorii silversi nie mają się czym martwić. 

Wcale nie tak kolorowo

Aż 75% respondentów badania OLX Praca podkreśla, że osoby 50+ są potrzebne na rynku pracy, a ponad 60% jest zdania, że pracodawcy powinni w większym stopniu przykładać wagę do zatrudniania przedstawicieli pokolenia 50+. Jednak w rzeczywistości wygląda to nieco inaczej. Jak wynika z badania terenowego „Ageizm w Polsce”, zrealizowanego przez Polski Instytut Ekonomiczny, aż 9 na 10 aplikacji pracowników 50+ pozostaje bez odpowiedzi. Co więcej, silversi poszukują pracy średnio pół roku dłużej niż przedstawiciele młodszych pokoleń, a w dużych miastach, np. w Warszawie, są zapraszani na rozmowy kwalifikacyjne nawet 4 razy rzadziej. 

Dopłata do zatrudnienia pracowników 50+

Dofinansowanie wynagrodzenia dla 50-latków ma zachęcić pracodawców do zatrudniania silversów. Co do zasady, o dopłatę może ubiegać się pracodawca lub przedsiębiorca, który zatrudni bezrobotnego zarejestrowanego w urzędzie pracy w wieku 50+. Dofinansowanie przysługuje na 12 miesięcy w przypadku 50-latków i na 24 miesiące w przypadku 60-latków. Warunkiem jest kontynuacja zatrudnienia odpowiednio przez 6 i 12 miesięcy po zakończeniu okresu dofinansowania. 

Wysokość dopłaty wynosi do 50% minimalnego wynagrodzenia pracownika. Warto wspomnieć, że od stycznia 2024 roku minimalna pensja wynosi 4542 zł brutto – od lipca 2024 roku będzie to 4300 zł brutto.

Dofinansowanie to sytuacja win-win – pracownik 50+ dostaje zatrudnienie, a pracodawca otrzymuje refundację części kosztów. Dodatkowo zyskuje doświadczonego pracownika, który może wnieść wiele dobrego do firmy. 

wykres

Silversi chcą pracować

Choć powoli zbliżają się do wieku emerytalnego, to przed nimi jeszcze kilka, a nawet kilkanaście lat pracy. Badania wyraźnie pokazują – większość przedstawicieli pokolenia 50+ zamierza kontynuować swoją aktywność zawodową. Co ciekawe, jak wynika z raportu OLX, aż połowa silversów mimo przejścia na emeryturę chce dalej pracować w niepełnym wymiarze godzin, a 16% planuje odroczenie emerytury. 

Osoby 50+ odgrywają istotną rolę na polskim rynku pracy. Silversi wprowadzają różnorodność, która jest ważnym ogniwem efektywności w pracy. Ich doświadczenie, rzetelność i elastyczność są cechami, które wyróżniają ich spośród innych pracowników, tworząc fundamenty solidnego i wartościowego środowiska pracy.

Sprawdź również: https://eduexpress.pl/jak-wspierac-neuroroznorodnosc-w-miejscu-pracy/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *