Dlaczego pracownik 50+ przegrywa na rynku pracy?

Wieloletnie doświadczenie i wysokie kwalifikacje są poszukiwane na rynku pracy, tymczasem grupa, która może się nimi pochwalić, ma trudności w znalezieniu zatrudnienia. Pokolenie 50+ nie ma łatwo na współczesnym rynku pracy. Według danych GOV Polska ma najniższy wskaźnik zatrudniania pięćdziesięciolatków w całej Unii Europejskiej. Z czego to wynika? Dlaczego pracownik 50+ przegrywa na rynku pracy? 

Spis treści:

  1. Dyskryminacja pracowników 50+?
  2. Wina stereotypów
  3. Presja na obniżanie kosztów
  4. Warto zatrudniać osoby 50+
  5. A może własna firma?

Dyskryminacja pracowników 50+?

Mogą pochwalić się wiedzą i doskonałymi kwalifikacjami, które zbierali przez wiele lat pracy w różnych środowiskach czy zawodach. Zwykle mają mniej zobowiązań rodzinnych i więcej czasu niż przedstawiciele młodszych pokoleń. Choć nieubłaganie zbliżają się do wieku emerytalnego, to przed nimi jeszcze kilka, a nawet kilkanaście lat pracy – wielu silversów deklaruje bowiem, że zamierza kontynuować zatrudnienie mimo przysługującej im emerytury. Dlaczego więc rynek ich nie docenia? 

„Młody, dynamiczny zespół poszukuje pracownika” – z pewnością nie raz spotkałeś się z tym stwierdzeniem, przeglądając ogłoszenia o pracę. Choć nie jest to jawna dyskryminacja osób starszych (bo przecież taka sytuacja jest prawnie zabroniona), to subtelnie daje do zrozumienia, że firma poszukuje raczej młodszego pracownika. Wynika to głównie z przekonania, że przedstawiciele młodszych pokoleń są bardziej energiczni, elastyczni i zorientowani na nowe technologie. 

Wina stereotypów

Niechęć do zatrudniania osób po 50 roku życia to efekt błędnych przekonań. Wiele osób myśli, że starsi pracownicy są mniej elastyczni, mają trudności z dostosowywaniem się do zespołu, nie budują relacji ze współpracownikami, a także niechętnie nabywają nowe umiejętności i podnoszą kwalifikacje. 

Silversom zarzuca się też problemy z nadążaniem z postępem technologicznym. Nowe technologie i innowacje są bowiem ważnym elementem dzisiejszego świata biznesu. Na rynku pracy panuje przekonanie, że lepiej obeznani są nowymi technologiami są milenialsi, którzy dorastali w dobie intensywnego rozwoju technologii, a także pokolenie Z, które nie zna świata bez internetu. 

Według wielu pracownicy 50+ wolno się uczą i mają ograniczenia fizyczne, które mogą utrudniać efektywne wykonywanie obowiązków zawodowych. To z kolei może przekładać się na osiąganie słabszych wyników niż młodsi koledzy.

Co więcej, jak wynika z badania postaw pokolenia 50+, przeprowadzonego przez Minds&Roses na zlecenie OLX Praca, silversi często oczekują wyższych zarobków, a przy tym nie chcą poszerzać zakresu swoich obowiązków.

Presja na obniżanie kosztów

Mówi się, że jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi… pieniądze. I to prawda. Zwłaszcza w biznesie. Dążenie do oszczędności w firmie często przekłada się na presję obniżania kosztów zatrudnienia. Na tym cierpią osoby z pokolenia 50+.

Wyższe kwalifikacje, dłuższy staż pracy i zdobyte doświadczenie sprawiają, że oczekiwania finansowe pracowników 50+ są wyższe niż młodszych kolegów z branży. Firma, której zależy na oszczędnościach, jest bardziej skłonna zatrudnić mniej doświadczonego kandydata, którego pensja będzie niższa.

Co więcej, osoby starsze mogą oczekiwać dodatkowych świadczeń pracowniczych, takich jak plany emerytalne, ubezpieczenia zdrowotne itd. – to może zwiększać koszty zatrudnienia.

Istnieje też przekonanie, że osoby starsze są bardziej podatne na problemy zdrowotne. Firmy mogą obawiać się poniesienia dodatkowych kosztów związanych z absencją z powodu choroby pracownika.

Niektórzy mówią też o większych nakładach finansowych na rozwój zawodowy w celu dostosowania się do zmieniających się wymagań rynku pracy. Wynika to ze wspomnianego wcześniej przekonania o problemach z nadążaniem za postępem technologicznym osób 50+.

Warto zatrudniać osoby 50+

Przedstawicielom pokolenia 50+ przede wszystkim nie można odmówić doświadczenia zawodowego. Wieloletnia praca w różnych branżach i na różnych stanowiskach wyposażyła ich w wiedzę, umiejętności oraz perspektywy, które mogą być nieocenione w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji.

Starsi pracownicy często wykazują się silnymi umiejętnościami interpersonalnymi, które wynikają z ich długotrwałych relacji zawodowych i życiowych. Potrafią budować efektywne relacje z kolegami i klientami, a także potrafią skutecznie komunikować się w trudnych sytuacjach.

Na uwagę zasługuje także stabilność. Osoby 50+ są zaangażowane w swoją pracę i lojalne wobec swoich pracodawców. Chętnie identyfikują się z firmą i są mniej skłonni do zmiany pracy, jeśli obecna zapewnia im odpowiednie warunki. Ich długoletnie zaangażowanie może przynieść korzyści.

Choć istnieje przekonanie, że osoby starsze są mniej elastyczne wobec zmian, wielu pracowników 50+ potrafi dostosować się do nowych sytuacji i technologii. Ich doświadczenie pozwala im na szybsze przyswajanie nowych umiejętności i łatwiejszą adaptację do zmieniających się warunków rynkowych.

Co więcej, pracownicy 50+ mogą pełnić rolę mentorów dla młodszych członków zespołu, przekazując im swoje doświadczenie, wiedzę i wskazówki dotyczące rozwoju zawodowego. Dzięki temu mogą tworzyć silne relacje międzypokoleniowe w miejscu pracy.

Pracownik 50+ to cenny zasób dla każdej organizacji. Jego bogate doświadczenie, umiejętności interpersonalne, stabilność emocjonalna oraz zdolność do adaptacji przynoszą liczne korzyści dla zespołu i całej firmy. Firmy powinny doceniać i wykorzystywać potencjał pracowników 50+, tworząc warunki do pełnego wykorzystania ich talentów i doświadczenia.

A może własna firma?

Osoby 50+ wykazują się wysoką przedsiębiorczością – tak wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego („Przedsiębiorcy 50+”). Według danych CEIDG w 2022 roku przedstawiciele pokolenia 50+ założyli ponad 35 tys. nowych jednoosobowych działalności gospodarczych, co stanowiło aż 12% wszystkim JDG założonych w tym czasie. 

Decyzja o rozpoczęciu własnego biznesu często podyktowana jest utratą pracy. Jednak nie dla wszystkich. Dla wielu własny biznes to sposób na realizację potrzeby niezależności oraz wykorzystania zdobytego przez lata doświadczenia zawodowego i wiedzy. Praca we własnej firmie bez wątpienia daje większą satysfakcję i stwarza dodatkowe możliwości, jednak stawia też przed przedsiębiorcami wyzwania. Dlatego decyzja o założeniu działalności powinna być dobrze przemyślana i poparta dokładnym researchem i szczegółowym badaniem rynku. 

Sukces na rynku pracy powinien wynikać z umiejętności, zaangażowania i wkładu zatrudnionego – nie wieku. Pracownicy 50+ mają wiele do zaoferowania, a ich doświadczenie i wiedza mogą stanowić ważny czynnik sukcesu dla organizacji. Promowanie równości szans i docenianie różnorodności wiekowej powinno być priorytetem dla wszystkich tych, którzy chcą budować sprawiedliwy i efektywny rynek pracy.

Przeczytaj również: https://eduexpress.pl/osoby-50-moga-uratowac-rynek-pracy-jak-dzis-wyglada-ich-sytuacja/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *