Jak AI zmieni rynek pracy? Czeka nas rewolucja?

Sztuczna inteligencja to jeden z kluczowych czynników mających wpływ na przyszły rynek pracy. Dużo mówi się dziś o okazjach i korzyściach, ale i o zagrożeniach, jakie niesie za sobą dynamiczny rozwój nowych technologii. Jak AI zmieni rynek pracy? 

Spis treści:

  1. Z AI w stronę korzyści, czyli automatyzacja, wysoka efektywność i nowe możliwości 
  2. AI usprawnia procesy produkcyjne i logistyczne
  3. Mniej miejsc pracy nawet o 40%?
  4. Nie tylko zwolnienia – nowe technologie tworzą miejsca pracy
  5. Czy AI wpłynie na poziom wynagrodzeń?

Z AI w stronę korzyści, czyli automatyzacja, wysoka efektywność i nowe możliwości 

AI rewolucjonizuje rynek pracy. Wpływ sztucznej inteligencji widać w różnych obszarach biznesu. Przede wszystkim usprawnia procesy analityczne. AI może analizować ogromne ilości danych w celu wyodrębnienia wartościowych informacji, trendów i wzorców. To pozwala firmom lepiej zrozumieć swoich klientów, przewidywać zachowania rynkowe, optymalizować procesy biznesowe i podejmować bardziej trafne decyzje. 

Sztuczna inteligencja automatyzuje rutynowe i powtarzające się zadania – takie jak klasyfikacja dokumentów, przetwarzanie faktur czy analiza CV kandydatów. To przekłada się na oszczędność czasu i większą wydajność pracowników.  

AI ma także zastosowanie w obsłudze klienta. Dużą popularnością cieszą się chatboty, wykorzystywane m.in. w e-commerce. Chatboty są to specjalne programy komputerowe, zaprojektowane do prowadzenia interakcji z ludźmi w sposób podobny do rozmowy międzyludzkiej. Chatboty automatyzują obsługę klienta, odpowiadają na pytania użytkowników, udzielają informacji o produktach lub usługach. Ponadto mogą przeprowadzać proste transakcje. Dzięki sztucznej inteligencji firmy mogą szybciej reagować na potrzeby klientów i tym samym poprawiać user experience.

Nie można zapomnieć o marketingu. AI umożliwia personalizację kampanii marketingowej poprzez analizę danych o potencjalnych i obecnych klientach oraz dostosowywanie komunikacji i ofert do personalnych preferencji i potrzeb poszczególnych grup docelowych lub użytkowników (według zaprojektowanych przez zespół wzorów). Innymi słowy, AI umożliwia szybsze i skuteczniejsze docieranie do odbiorców, co może przekładać się na zwiększenie efektywności działań marketingowych. 

AI usprawnia procesy produkcyjne i logistyczne

Sztuczną inteligencję z powodzeniem wykorzystują firmy produkcyjne. AI ma zastosowanie w optymalizacji procesów produkcyjnych, planowaniu zapasów, zarządzanie łańcuchem dostaw czy prognozowaniu popytu na produkty. Dzięki sztucznej inteligencji firmy działające w sektorze produkcyjnym mogą zwiększyć efektywność działania, jednocześnie redukując koszty i poprawiając jakość usług. Sztuczną inteligencję z powodzeniem wykorzystują firmy produkcyjne. AI ma zastosowanie w optymalizacji procesów produkcyjnych, planowaniu zapasów, zarządzanie łańcuchem dostaw czy prognozowaniu popytu na produkty. Dzięki sztucznej inteligencji firmy działające w sektorze produkcyjnym mogą zwiększyć efektywność działania, jednocześnie redukując koszty i poprawiając jakość usług. 

AI

Mniej miejsc pracy nawet o 40%?

Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego rozwój sztucznej inteligencji może zmniejszyć liczbę miejsc pracy nawet o 40%. Ucierpieć mają przede wszystkim pracownicy umysłowi, którzy są bardziej zagrożeni niż pracownicy fizyczni. Co zresztą ma już miejsce – tylko w ciągu dwóch tygodni 2024 roku zwolniono niemal 6 tys. pracowników firm technologicznych, głównie z Doliny Krzemowej. 

Podobnego zdania są eksperci z Banku Goldman Sachs, którzy już w kwietniu ubiegłego roku mówili o 300 mln zwaleniach w ciągu najbliższych 10 latach w związku z rozwojem AI. Specjaliści są zdania, że ok. 2/3 zawodów w USA będzie narażonych na pewien stopień automatyzacji przez sztuczną inteligencję.

Według McKinsey zwolnienia spowodowane AI najmocniej dotkną pracowników biurowych i o niższych zarobkach. Jednocześnie może wzrosnąć zapotrzebowanie na pracowników w zawodach o wyższych wynagrodzeniach – w branżach takich jak opieka zdrowotna, technologia i transport. 

Utraty pracy mogą obawiać się przede wszystkim pracownicy wykonujący powtarzalne czynności, gdyż to właśnie one najszybciej ulegną automatyzacji. Podobne obawy dotyczą sekretarek i pracowników administracyjnych (również w firmach reklamowych i agencjach zatrudnienia). W przyszłości sytuacja może ulec zmianie także w transporcie i logistyce. Szacuje się, że nawet połowa miejsc pracy w sektorze transportu może zostać wyeliminowana ze względu na pojawienie się autonomicznych pojazdów. Rewolucji możemy spodziewać się też w branży gastronomicznej. 

Nie tylko zwolnienia – nowe technologie tworzą miejsca pracy

Choć niemal połowa pracowników w Polsce (48%) zauważa zmiany związane z wykorzystaniem AI w miejscu pracy, to aż 43% jest spokojnych o swoje stanowisko – jak wynika z raportu Manpower „Nastroje polskiego rynku pracy – perspektywa kandydatów”. 

AI od lat rewolucjonizuje różne gałęzie polskiego biznesu. Sztuczna inteligencja ingeruje w strukturę rynku, kształtuje nowe role zawodowe i tworzy nowe możliwości. Aż 87% ankietowanych w badaniu „AI i rynek pracy w Polsce” , przeprowadzonym przez Cpl Poland, Just John IT i RocketJobs.pl, uważa, że rozwój sztucznej inteligencji doprowadzi do stworzenia nowych rodzajów pracy i nowych stanowisk. 

Wraz z rozwojem AI będzie rosło zapotrzebowanie na specjalistów od uczenia maszynowego, inżynierów danych i naukowców, zajmujących się projektowaniem, wdrażaniem i doskonaleniem systemów opartych na sztucznej inteligencji, a także na analityków danych specjalizujących się w analizie danych generowanych przez AI w celu wydobycia wartościowych informacji i wskazówek biznesowych. Aby rozwijać, wdrażać i utrzymywać systemy AI, potrzebni będą inżynierowie oprogramowania specjalizujący się w tworzeniu i dostosowywaniu rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Ponadto możemy spodziewać się wzrostu zapotrzebowania na konsultantów ds. transformacji cyfrowej, których zadaniem będzie wsparcie firm w opracowywaniu strategii wykorzystania AI w biznesie oraz dostosowaniu się do zmieniającego się otoczenia biznesowego. 

AI i nowe miejsca pracy

Czy AI wpłynie na poziom wynagrodzeń?

Badanie „AI i rynek pracy w Polsce” wyraźnie pokazuje, że ponad 50% pracowników i aż 60% pracodawców jest zdania, że rozwój AI nie wpłynie na poziom wynagrodzeń w polskich firmach. Z drugiej jednak strony niemal co czwarty ankietowany uważa, że – w związku z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań opartych na AI – płace mogą spaść. Na wyższe zarobki będą mogli liczyć przede wszystkim specjaliści w obszarze AI, którzy będą pożądani na rynku pracy. Obniżenie wynagrodzeń może zaś dotyczyć stanowisk, które będą zastępowane przez automatyzację i inne nowe technologie. Spadek płac jest bowiem naturalnym efektem niskiego zapotrzebowania na dane zawody. 

AI niewątpliwie wpłynie na obecny kształt rynku pracy, ale niekoniecznie w negatywny sposób. Owszem z czasem wiele stanowisk będzie zastępowanych przez sztuczną inteligencję, jednak pojawią się nowe zawody. AI daje nowe perspektywy, stwarza doskonałe warunki dla wprowadzania innowacji i stanowi solidny fundament do rozwoju w różnych sektorach gospodarki. Wykorzystana w odpowiedni sposób może przynieść wiele dobrego! 

Zobacz także: https://eduexpress.pl/jak-sie-przebranzowic-i-nie-zalowac/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *