Klucz do sukcesu? Zrozumieć psychologię kandydata!

zrozumieć psychologię kandydata

Rekrutacja to złożony proces. Jej efektywność uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Przede wszystkim musisz zrozumieć psychologię kandydata. W jaki sposób poznanie potrzeb i motywacji potencjalnego pracownika może pomóc w skutecznej rekrutacji?

Spis treści:

  1. Jak badać potrzeby kandydatów?
  2. Jak zbadać motywację kandydatów?
  3. Zrozumienie potrzeb i motywacji kandydata = możliwość personalizacji

Jak badać potrzeby kandydatów?

Potrzeba to według Słownika Języka Polskiego „silnie odczuwane pragnienie” bądź „to, co jest potrzebne do normalnej egzystencji lub do właściwego funkcjonowania”. Innymi słowy, jest to aktualny stan człowieka bądź jego organizmu, który charakteryzuje się niespełnieniem określonych warunków. W ekonomii rozumie się ją jako subiektywnie odczuwaną rozbieżność między statusem quo a stanem pożądanym.

Z pojęciem potrzeby nieodłącznie kojarzona jest piramida Maslowa, która klasyfikuje je od najbardziej podstawowych do tych wyższego poziomu. Bazą piramidy są potrzeby fizjologiczne, czyli jedzenie, picie czy sen. Następnie mamy te związane z bezpieczeństwem, czyli stabilność zatrudnienia czy brak zagrożeń. Dalej są potrzeby przynależności (tj. posiadanie relacji z innymi) oraz uznania (tj. prestiż, poczucie własnej wartości, awanse). Na samej górze znajdują się potrzeby związane z samorealizacją. Mowa o rozwoju osobistym, spełnianiu marzeń i doskonaleniu się.

Potrzeby kandydatów zawierają się w tej piramidzie. Są one jednak specyficzne dla każdej jednostki. Jak je badać?

Najłatwiej zapytać o nie wprost. Odpowiedź na pytanie „na co zwracasz uwagę przy wyborze nowego miejsca pracy?” pokaże, czy kandydat poszukuje stabilizacji, czy może chętnie wyjedzie w delegację bądź uda się w służbową podróż. Pytając o preferowany tryb pracy, dowiemy się, czy chętnie pracuje w zespole, czy raczej woli samodzielnie. Natomiast pytanie o najważniejsze cechy zespołu czy przełożonego pozwoli dowiedzieć się, czego oczekuje kandydat w codziennej pracy – np. wsparcia managera bądź dobrej atmosfery.

jak dbać o potrzeby kandydata

Jak zbadać motywację kandydatów?

Motywacją nazywamy stan gotowości do podjęcia określonego działania. Innymi słowy, jest to proces, który inicjuje, kieruje oraz utrzymuje zachowania zorientowane na konkretny cel.

Motywacja kandydata to powód, dla którego byłby on słynny rozważyć nowe stanowisko bądź miejsce pracy. Do najpopularniejszych motywacji kandydatów zaliczymy:

  • awans na wyższe stanowisko,
  • podwyżkę,
  • szeroko rozumiany rozwój (np. finansowanie kursów, większy zakres obowiązków),
  • lepsze narzędzia pracy.

Zrozumienie potrzeb i motywacji kandydata = możliwość personalizacji

Kiedy poznamy potrzeby i motywacje kandydata, możemy przedstawić mu indywidualnie dopasowaną ofertę, skoncentrowaną na tych aspektach, które są dla niego najważniejsze. To z kolei zwiększa szanse na owocną współpracę.

Psychologia kandydata dużo mówi o jego charakterze i nastawieniu do pracy. Dowiadując się, co jest dla niego ważne, możemy przewidywać, jaki będzie jako pracownik – czy wpisze się w kulturę organizacyjną firmy, dogada z zespołem i będzie realizował cele biznesowe przedsiębiorstwa.

Dążenie do zrozumienia psychologii kandydata dobrze świadczy o pracodawcy. Można uznać to za element budowania marki pracodawcy, ułatwiającej poruszanie się po rynku pracy. Firma, która dba o kandydatów i zatrudnionych, jest postrzegana jako solidna, profesjonalna, godna zaufania. Dzięki temu łatwiej jej pozyskać wybitnych pracowników. To z kolei przekłada się na jej pewny rozwój.

Na dzisiejszym, mocno konkurencyjnym rynku skuteczna rekrutacja to prawdziwa sztuka. Firma, która chce zatrudniać najlepszych, musi wyróżnić się na tle swoich rywali. Dążenie do zrozumienia potrzeb i motywacji kandydatów to podstawa, która pozwala tworzyć dopasowane oferty, znacznie skraca czas rekrutacji i optymalizuje wydatki poniesione na cały proces.

W rekrutacji może pomóc doświadczona agencja rekrutacyjna. Specjaliści z agencji wiedzą, o co pytać podczas rozmowy kwalifikacyjnej, żeby zrozumieć potrzeby i motywacji kandydata. Potrafią wyciągać trafne wnioski, co zwiększa szanse na powodzenie całego procesu rekrutacji. Współpraca z agencją to dobre rozwiązanie!

zrozumieć kandydata

Zobacz także: https://eduexpress.pl/jak-technologia-zmienia-rekrutacje/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *